B-Eloquent

Aanpak

Omdat zoveel mensen tegenwoordig een goede beheersing van het Engels nodig hebben voor hun werk, is er inmiddels ook een groot aanbod aan Engelse taaltrainingen. Hoe onderscheid ik mij van alle andere docenten Engels en taalcentra?

Gespecialiseerd in verschillen tussen Engels en Nederlands

Allereerst heb ik mij als taalwetenschapper jarenlang verdiept in het Engels en mij gespecialiseerd in de verschillen tussen het Engels en het Nederlands. In mijn trainingen probeer ik cursisten op hele toegankelijke wijze iets van mijn taalkundige achtergrond mee te geven. Ik geloof – en merk – dat iets meer kennis van het Engelse taalsysteem cursisten helpt en houvast geeft. Zo ontdekken ze dat ze meer hebben aan een antwoord waarom iets zo is, dan telkens te horen te krijgen dat ‘je het gewoon zo zegt in het Engels’ of dat ‘iets gewoon beter klinkt’. Ze ontdekken dat een goede beheersing krijgen van de taal meer inhoudt dan het uit het hoofd leren van een rijtje willekeurige regels. Ze leren benoemen wat er niet goed is, waardoor ze hun eigen fouten leren herkennen en ook verbeteren.

“An adjective? Oh, een bijvoeglijk naamwoord!”

Een andere manier waarop ik me onderscheid is dat ik beide talen beheers als een moedertaalspreker – zowel het Engels als het Nederlands. Cursisten koppelen vaak terug als expliciet voordeel dat ik ook Nederlands spreek, omdat dit het mogelijk maakt om af en toe even naar het Nederlands om te schakelen of de Nederlandse vertaling van bepaalde begrippen te geven. Dit wordt als prettig ervaren in een les waar verder altijd een English only policy heerst.

Ervaringsdeskundige

Tot slot ben ik een ervaringsdeskundige: ik heb het Engels zelf ook als vreemde taal geleerd en heb het hele verwervingsproces van deze taal stapje voor stapje doorgemaakt. Daarom kan ik me goed inleven in de cursisten en snap ik goed welke aspecten van het Engels ze moeilijk vinden. Ik herken precies wanneer cursisten – vaak onbewust – vanuit hun moedertaal redeneren en de regels van bijvoorbeeld het Nederlands toepassen op het Engels.