B-Eloquent

Trainingsaanbod

Ik maak iedere training op maat: ik stem de inhoud altijd precies af op de leerwensen en het niveau van de cursisten, het doel en de huisstijl van de organisatie, en natuurlijk op het budget. Waar mogelijk werk ik het liefst met het eigen materiaal van de deelnemers (e-mails, rapporten/artikelen, presentaties) omdat dit mij een goed inzicht geeft in de aspecten van het Engels die verbetering behoeven. Het eigen materiaal maakt het ook mogelijk een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden van de cursisten en inzicht te verkrijgen in de taal – ook wel vakjargon – die kenmerkend is voor een bepaalde sector of branche.

Individuele- en groepstrainingen

Ik verzorg zowel individuele- als groepstrainingen. Op basis van de intakegesprekken die ik voer met alle deelnemers voorafgaand aan een training, stel ik – altijd in overleg met de klant – vast of een training beter individueel of in groepsverband kan worden aangeboden. De vorm is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de leerwensen en het niveau van verschillende cursisten.

Duur van training/workshop

Omdat ik iedere training op maat maak, hangt de duur van een training of workshop af van de leerwensen en het budget. Hierdoor kan de training variëren van een eenmalige workshop van 3 uur waarin er een boel in vogelvlucht wordt opgefrist tot een meer uitgebreide training van bijvoorbeeld 20 uur die gespreid wordt over een aantal weken of maanden. Uiteraard zijn alle tussenvarianten ook mogelijk.

Cursuslocatie: bij de klant

Alle trainingen die ik verzorg, vinden plaats bij de klant. Doordat een cursist niet naar een cursuslocatie hoeft te reizen, onderbreekt de training de werkdag en het werkritme minimaal. Verder verzorg ik alle cursusbenodigdheden, zoals het cursusmateriaal en lesboeken.

Staat jouw training er niet tussen?

Als de training die jij in gedachte hebt niet tussen het overzicht van trainingen staat, neem dan vooral contact met me op en leg je leerwensen aan me voor. Op deze site geef ik een overzicht van de trainingen waar over het algemeen het meest vraag naar is. Ik heb echter ervaring met het ontwikkelen en geven van nog een veel breder scala aan trainingen. Om wat uiteenlopende voorbeelden te noemen: Engels voor Personeelsmedewerkers, Engels voor Radiologen, Uitspraak Workshops, individuele intensieve schrijftrainingen, Engels voor Bibliotheekmedewerkers, Engels voor Receptionisten.